Бурятские песни - Hahaнайм нухэр


Текст песни:

Vгэнь ба хvгжэмынь Цыдып Аюшиев
Аранжировка Дима Карелов

1. hайхан намарай сагта,
hэбшээтэй vдэшэ,
Шамайе хараад, зvрхэн соом
Шараймни буруутаа.

Дабталга
Аалин дvтэлжэ, намдаа
Аятай нэрээ хэлыш?
Ямар hайхан бэ нюдэдшни,
Ягаан сэбэр басаган?
Нэрэеэ хэлыш намдаа,
Наhанайм нvхэр болыш

2. Vдэшын зvvдээ хараад,
Уйдхартай ябанаб.
Аалихан hалхи татаад,
Аалихан дvтэлнэб.

Дабталга

3. Урин hайхан басаган
Уяруулнаш намайгаа.
Ямар hайхан сагтаа
Ябахаб шамтайгаа.

Дабталга

Бурятские песни - Hahaнайм нухэр

Дата добавления: 2017-01-14
Слова песни прочитаны: 310

Другие песни исполнителя Бурятские песни

Рекомендуем послушать

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: