Н и Ч - Чаасканзырава созу, аялгазы Ч.Соян


Текст песни:

Кажан сени мунгаралдар углей берзе
Кажан сенден ынакшылын хая корнуй берзе
Карактарын шийип бергелерден черле деспе
Карангыга алыс бодун черле бербе

Чааскаанзыргай апарганында
Чаъстын суу сонган караанда
Чайынаан хуннун херели
Чалаансыг кыйгырып келир ... а кыйгырып келиир)

Амыдырал оруктары белен эвес берге
Анаа-ла хей алдын-чузун дээрден бадып келбес
Аныяк-чаш чалыы уелерин этирбе
Аян-хоонум улустарга уле

Н и Ч - Чаасканзырава (созу, аялгазы Ч.Соян)

Слова песни прочитаны: 534

Другие песни исполнителя Н и Ч

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: