Рагда Ханиева - Г1алг1а ма йи со


Текст песни:

Г1алг1а ма йий со,
Дукха дайна яц со.
Сай къаман моаршал, машар аз бех
Наьна б1арг белабеш,
Сай даь дог хьесташ,
Дала деннар лорадеш, эргдоахаргда.

Иллешца аз дувцаргда,
Сай новкъост аз велавергва.
К1аьдаг1а дош лохаргда,
Дог йийшар аз хьоастаргва.

З1амиг ма йий со, дукха дайна яц со
Диканца яхаш я со х1анзалца.
Наьна б1арг белабеш,
Сай даь дог хьесташ,
Дала деннар лорадеш, эргдоахаргда.

1уйре сийрдаяьккха малх хьеж
Сай Даьхе аз хьестач бес.
Г1алг1а дош арахьа сона хоз,
Дунега со безаме хьож

Г1алг1а ма йий со,
Де дезаш я со.
Сай къаман моаршал, машар аз бех
Наьна б1арг белабеш,
Сай даь дог хьесташ
Дала деннар лорадеш, эргдоахаргда.

Лоамана шовда ловзаш бес
Са моаршал да хьога, Магас.
Байташца аз хьестаргья хьо.
Вахар шорта хилда хьа, Магас.

Г1алг1а ма йий со
Де дезаш я со.
Сай къаман моаршал, машар аз бех
Наьна б1арг белабеш,
Сай даь дог хьесташ
Дала деннар лорадеш, эргдоахаргда.

Рагда Ханиева - Г1алг1а ма йи со

Слова песни прочитаны: 681

Другие песни исполнителя Рагда Ханиева

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: