BALLER - Шымкент


Текст песни:

Шешеннiн шешесiн калдырмайды шешен амы Шымкентте
Ен таттi сыра кайнатылады тек бiзде,
Екi аякпен кiрсен-мугедек арбасымен шыгасын
Шешеннiн амы бул ахикат куманiн бомасын

1.
Мумкiн козiне жылы,кулагына жагымды
Асыга коргiн келер Шымкент деген каланы,
Сенiн естуiн бойынша,мунда барi жаксы
Дурыс естiмеген боларсын,жоласан атыласын

Коршiлерiннен сура кайдан кошiп келгенiн
Шымкент деп жауап беретiнiне соз беремiн,
Букiл Kазакстанда бiздiн жерлестер,
Букiл универлерде арине Шымкенттiктер

Шымкенттiн балдарынын сана сезiмi озгеше
Белдерiнде травмат,ауыздарында шеше,
Казакстан курылмай турып,Шымкент аякка турган,
Оз басы болек мемлекет деп аталган

Баска кала тургындары Шымкентке келгiсi келед
Келсен-келе бер,бiрак шымкент озiне жауап бермейд,
Жауап бермейдi сенiн 12-мушене
Шымкент кандай екенi санана жетт1ме?

2.
Мумкiн сендердiн калаларынды акiмдер баскарад
Ал бiзде ондай зан алi кабылданбад,
Бiзде баскарад жасыл акша жанеде,кару
Кунен кунге кыйын,кара нанга тенге табу,

Барыгалар кобейдi,тунгi кобелектерде аз емес
Шымкенттiн жасыл шиголдарыда,кур журе бермес,
Балалык шактан ерте шыгады,бiздiн жастар
Колдары босамайды,ойткенi коп зансыз жумыстар,

Бетонды дуалдар-кызыл канга боялган
Аяныш деген сезiмдi,Шымкенттiктер умыткан,
Умыткан нарсенi кайта кайтара алмайсын
Коз алдында сынган бауырларды умытпайсын,

Кателiктердi корiп коп заттарды уйренетiн
Кыйындыктарды корiп,биiкке ормелейтiн,
Алсiздiктi корсетсен,аяктан кулайсын
Бул жерде омiрдiн таттiсiн сен тандамайсын

Билiк-суык заттарда,билiк акшада
Билiк-кара омiрдiн патшасында,
Кошенiн кара жолын танда,немес таста.
Кара омiрге басынды бiр тыксан,каласын сонда

BALLER - Шымкент

Слова песни прочитаны: 547

Другие песни исполнителя BALLER

Мы собрали более 100 000 страниц с произведениями самых популярных музыкантов нашего времени. Отбирались не только русские, но также казахские, украинские, белорусские, а также англоязычные авторы. В их число попали слова песни BALLER Шымкент, которые часто поют не только в России, но и за рубежом.

Наш сайт представляет из себя огромный музыкальный архив, состоящий из композиций самых разных жанров. Поэтому, если вы желаете спеть в караоке песню Шымкент за авторством BALLER, то вы попали по адресу. Вам не придётся напрягаться и спрашивать нужные стихи. Мы уже подготовили их для Вас в удобном формате.

Даже если вы новичок в интернете вы запросто поймёте правила действия, ведь они элементарны. Не помните точное название? Не беда! У нас на сайте есть алфавитный указатель, который поможет найти нужый трек не только по названию, но и по имени исполнителя, требуется всего лишь кликнуть на соответствующую букву. Текст песни Шымкент - BALLER находится прямо под онлайн плеером. Поскольку исполнитель является настоящий звездой, то чуть ниже мы добавили полный список авторских стихов. Достаточно лишь нажать на имя музыканта.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: