Ofra Haza - Yerushalayim Shel Zahav Jerusalem Of GoldLetyshops

Текст песни:

אויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערביים
עם ול פעמונים.

ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה

ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור

איכה יבשו בורות המים
כיכר השו ריה
ואין פוד את הר הבית
בעיר העתיה.

ובמערות אשר בסלע
מייללות רוחות
ואין יורד אל ים המלח
בדרך יריחו.

ירושלים של זהב...

אך בבואי היום לשיר לך
ולך לשור כתרים
טונתי מצעיר בנייך
ומאחרון המשוררים.

כי שמך צורב את השפתיים
כנשית שרף
אם אשכחך ירושלים
אשר כולה זהב

ירושלים של זהב...

חזרנו אל בורות המים
לשו ולכיכר
שופר ורא בהר הבית
בעיר העתיה.

ובמערות אשר בסלע
אלפי שמשות זורחות
נשוב נרד אל ים המלח
בדר&

Letyshops
Ofra Haza - Yerushalayim Shel Zahav (Jerusalem Of Gold)

Дата добавления: 2016-12-24
Слова песни прочитаны: 116

Другие песни исполнителя Ofra Haza

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: