_Sh_Чимис_Донгак_ - _Амыраам_бооп_шыдаар_сен_бе?_


Текст песни:

аалдап четсе ынаам сенээ
ажырбас бе харыыдан бер
айтырыым бооп чажырбас мен
амыраам бооп шыдаар сен бе?

уе черле оскерли бээр
чангыс черге турбас болгай
ур даа бол караам сени
четтикпейн манаар боор мен

кажан сээнин кады чоруурга
коргар сестир чувем даа чок
сени билбес чораан болза
сактыыр бодаар чувем чоок

Чечек унген удаан ойаар
чараш болуп барла чыдар
мээн ченээ сонуургалым
ынакшыл бооп бар ла чыдар

уе черле оскерли бээр
чангыс черге турбас болгай
ур даа бол караам сени
четтикпейн манаар бооп мен

кажан сээнин кады чоруурга
коргар сестир чувем даа чок
сени билбес чораан болза
сактыыр бодаар чувем чоок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: