Tata Simonyan - verjin zangLetyshops

Текст песни:

Լա լը լա լա, լա լը լա լա,
Լա լա լա լա լա,
Լա լը լա լա, լա լը լա լա,
Լա լա լա լա լա (2x)

Էս ինչպե՞ս, էս ո՞նց անցան,
Ո՞նց էկան, հեռացան օրերը դպրոցական,
Պայուսակ, նստարան
Ի՜նչ երազ էր, ի՜նչ անուրջ,
Թե կատակ էր և թե` լուրջ,
Թե հեքիաթ` կախարդական
Եվ թե կյանք էր իրական

Ու կարծես երեկ էր դեռ`
Դասեր ու դասարաններ,
՜խ, էս ո՜նց է ճերմակել
Իմ դասատուն էն ջահել

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Ու հնչեց զանգը, հնչեց,
Ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին
Ծաղիկներով, մի քիչ թաց աչքերով,
Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին,
Բայց ի՜նչ արած, մնաք բարով...

Լա լը լա լա, լա լը լա լա,
Լա լա լա լա լա

Եվ ինձ հետ միշտ կմնան
նմոռաց, անբաժան հուշերը դպրոցական.
Օրագիր, պահարան
Ի՜նչ ուրախ էր, ի՜նչ անհոգ,
Թե ձմեռ էր և թե շոգ,
Թե տանիք էր` հայրական և թե տուն` նվիրական

Դու նստ

Letyshops
Tata Simonyan - verjin zang

Дата добавления: 2016-08-14
Слова песни прочитаны: 359

Другие песни исполнителя Tata Simonyan

Рекомендуем послушать

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Каптча: